Serge Tavernier

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Intelligentie in processen, geavanceerde katalysatoren en solventen (iPRACS)

Expertise

  • Poedertechnologie. Expertise rond malen, zeven, classificeren. Deeltjesgrootemetingen (laser diffractie en auto correlatie spectroscopie). Poeder vloei. Cohesie, adhesie, porositeit, .... vloeiregelaars. Theoretische analyse van poedereigenschappen. Krachten bij poeders (van der Waals theorie). Relatieve vochtigheid en temperatuurseffecten.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.