De pre-industriële transformatie van kinderarbeid. Van leren in een beroepsopleiding naar tewerkstelling als een ongeschoolde, goedkope arbeidskracht? (1550 – 1800). 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Dit onderzoeksproject onderzoekt de vroegmoderne logica's die gehanteerd werden wanneer kinderen naar de arbeidsmarkt gestuurd werden tussen de zestiende en achttiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Op deze manier kunnen specifieke mentaliteiten en praktijken blootgelegd worden die het beroepsgericht leren en het arbeidspotentieel van kinderen en jongeren bepaalden doorheen de vroegmoderne periode. Dit staat toe de sociale en economische positie van kinderen in vroegmoderne steden als Antwerpen en Gent in kaart te brengen. Historici hebben doorgaans aangenomen dat het de toenemend industrialiserende manufacturen en fabrieken van de achttiende eeuw waren die een nieuwe soort van kinderarbeid teweegbrachten. Dit type van kinderarbeid zette kinderen in als goedkope, ongeschoolde arbeidskrachten met weinig betere perspectieven voor de toekomst. Deze soort van kinderarbeid wordt vaak in schril contrast geplaatst met het type van kinderarbeid dat in de pre-industriële periode dominant was: kinderen die via een uitbesteding bij een ambachtsmeester een stiel leerden en daarna een plaats innamen in het lokale sociale en economische weefsel. Eerder dan deze twee types van kinderarbeid als tegengestelde fenomenen te beschouwen, zal ik onderzoeken in welke mate goedkope, ongeschoolde kinderarbeid het gevolg was van een evolutie van dezelfde logica die achter het eerste type van kinderarbeid zat. Mijn onderzoeksproject zal focussen op hoe, waarom en wanneer de logica rond de tewerkstelling van kinderen veranderde van geschoolde naar ongeschoolde kinderarbeid. Hierbij staat de vraag of de industrialisering van de achttiende eeuw een doorslaggevende rol speelde centraal. Hoewel historici de industrialisering doorgaans schetsen als omslagmoment, wijst mijn recent onderzoek uit dat de transformatie reeds werd ingezet in de zestiende eeuw. Mijn onderzoeksproject zal niet enkel aandacht hebben voor veranderingen in het mentale kader waarin deze transformatie zich afspeelde maar zal ook focussen op de rol van institutionele, politieke, culturele en religieuze factoren en evoluties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De pre-industriële transformatie van kinderarbeid. Van leren in een beroepsopleiding naar tewerkstelling als een ongeschoolde, goedkope arbeidskracht (1550 – 1800). 01/10/2016 - 30/09/2018

Abstract

Dit onderzoeksproject onderzoekt de vroegmoderne logica's die gehanteerd werden wanneer kinderen naar de arbeidsmarkt gestuurd werden tussen de zestiende en achttiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Op deze manier kunnen specifieke mentaliteiten en praktijken blootgelegd worden die het beroepsgericht leren en het arbeidspotentieel van kinderen en jongeren bepaalden doorheen de vroegmoderne periode. Dit staat toe de sociale en economische positie van kinderen in vroegmoderne steden als Antwerpen en Gent in kaart te brengen. Historici hebben doorgaans aangenomen dat het de toenemend industrialiserende manufacturen en fabrieken van de achttiende eeuw waren die een nieuwe soort van kinderarbeid teweegbrachten. Dit type van kinderarbeid zette kinderen in als goedkope, ongeschoolde arbeidskrachten met weinig betere perspectieven voor de toekomst. Deze soort van kinderarbeid wordt vaak in schril contrast geplaatst met het type van kinderarbeid dat in de pre-industriële periode dominant was: kinderen die via een uitbesteding bij een ambachtsmeester een stiel leerden en daarna een plaats innamen in het lokale sociale en economische weefsel. Eerder dan deze twee types van kinderarbeid als tegengestelde fenomenen te beschouwen, zal ik onderzoeken in welke mate goedkope, ongeschoolde kinderarbeid het gevolg was van een evolutie van dezelfde logica die achter het eerste type van kinderarbeid zat. Mijn onderzoeksproject zal focussen op hoe, waarom en wanneer de logica rond de tewerkstelling van kinderen veranderde van geschoolde naar ongeschoolde kinderarbeid. Hierbij staat de vraag of de industrialisering van de achttiende eeuw een doorslaggevende rol speelde centraal. Hoewel historici de industrialisering doorgaans schetsen als omslagmoment, wijst mijn recent onderzoek uit dat de transformatie reeds werd ingezet in de zestiende eeuw. Mijn onderzoeksproject zal niet enkel aandacht hebben voor veranderingen in het mentale kader waarin deze transformatie zich afspeelde maar zal ook focussen op de rol van institutionele, politieke, culturele en religieuze factoren en evoluties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject