Silvia Lenaerts

Gewoon Hoogleraar, Vicerector Valorisatie & Ontwikkeling

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Duurzame Energie- en Lucht- en Watertechnologie (DuEL)

Expertise

  • - Benchmarking en testen van fotokatalytische zuiveringstechnologie versus in de markt aanwezige of te introduceren technologische oplossingen voor verwijderen van polluenten uit de gasfase. - Concrete applicatiespecifieke case-studie en haalbaarheidsstudie voor luchtzuivering-technologieën, hun wetenschappelijk werkingsprincipe, technologische performantie, effectiviteit en efficiëntie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.