Onderzoeksgroep

Expertise

Doctoraat in thermografie metingen voor industriële toepassingen, medische applicaties, kunstwerkinspecties, comfort-metingen, etc en optimaliseren van de benodigde meetparameters. Daarnaast een uitgebreide kennis in het opstellen van 'digital twins' zowel structureel als thermisch. Meetopstellingen optimaliseren gebaseerd op zowel digitale modellen als metingen. Deze geoptimaliseerde opstellingen vervolgens vervaardigen aan de hand van verschillende technieken zoals 3D-printing, metaalbewerking, etc. Combineren van meerdere optische sensoren zoals bijvoorbeeld thermografie met RGB om data te combineren. Deze data vervolgens verwerken en analyseren voor kwaliteitscontrole, skeleton tracking, doorbloedingsdetectie, structurele materiaalcontrole, etc.

Geoptimaliseerde pre-processing gebruikmakende van response surface methodes voor dynamische actieve thermografische inspecties. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Net-destructief testen gebruik makend van infrarood thermografie is nog steeds onderzoek in volle ontwikkeling met als doel het behalen van een hogere nauwkeurighied en snellere inspectie. Vandaag de dag worden er tevens meer complexe vormen en materialen geinspecteerd. Ten gevolge van de evolutie, wordt het bijna onmogelijk the meest toepasbare meetstetup te selecteren op een efficiente en snelle wijze. In het bijzonder zijn grote onderdelen een uitdaging aangezien deze niet in een enkele beweging kunnen geinspecteerd worden. Het doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling en implementatie van een optimalisatieroutine voor het genereren van meetsetup parameters initieel op basis van eindige elementen simulaties en later geupdate op basis van preliminaire metingen. Deze optimalisatie routine is gebaseerd op reponsie surface technieken en zal gevalideerd worden met state-of-the-art methoden. Deze optimalisatie routine zal getest worden op verschillende samples met als doel het testen van de betrouwbaarheid en robuustheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject