Sofie Moors

Sofie Moors

Contact

Stadscampus
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen, BEL

Sofie Moors (°1997) behaalde in 2019 een master Taal- en Letterkunde Nederlands en in 2020 de Educatieve Master Talen aan de Universiteit Antwerpen. Op basis van haar masterproef Speelmogelijkheden van de rederijkerskamer De Goudbloem uit Sint-Niklaas. Op basis van De heylighe Genoveva uit het zeventiende-eeuwse verzamelhandschrift K.O.K.W. (nr. 269) (2019) leverde ze input voor de tentoonstelling Tijdloze Tragiek. De Goudbloem speelt Genoveva (oktober-november 2020) en educatieve projecten in Sint-Niklaas.

Met haar scriptie voor de Educatieve Master Talen De ontsluiting van een Vlaams Topstuk voor laaggeletterde jongeren in het Nederlands. Genoveva en Sifroij, een geïllustreerd boek over een 17de-eeuws rederijkerstoneelstuk (2020), maakt ze haar voorgaand onderzoek toegankelijk voor een breed publiek. De masterproef werd in september 2020 bekroond met de CNO-masterproefprijs.

Momenteel werkt ze als doctoraatstudent aan het project Vormvast. De materiële overlevering van de strofische gedichten van Jacob van Maerlant. In dit onderzoek wil ze nagaan welke invloed het gebruik van vaste vormen had op de stabiliteit van de tekstoverlevering. Daartoe onderzoekt ze alle tekstgetuigen van de tien strofische gedichten van de Vlaamse dichter Jacob van Maerlant.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • doctoraatsbursaal