Stef Espeel (°1992) behaalde zijn doctoraat in de geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen (2021) met een proefschrift getiteld "Prices and Crises. The Grain Economy in Fourteenth-Century Flanders" met prof. dr. Tim Soens (UAntwerpen) en prof. dr. Alexis Wilkin (ULB) als promotoren. Momenteel is hij aan de slag als postdoctoraal onderzoeker op het project FREE (Food Crisis Middle Ages), een samenwerking tussen de ULB en het Rijksarchief, waar hij de reacties van grootgrondbezitters tegenover crisissen bestudeerd in laatmiddeleeuws Luik. Als onbezoldigd medewerker is hij nog verbonden aan het CSG.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser