Shock Cities

Shock Cities. Food Prices and Access to Food in Flemish Cities during the Age of Shocks (1300-1400)

Het project bestudeerde de evolutie van graanprijzen en toegang tot voedsel in het graafschap Vlaanderen in tijden van crisis. En géén enkele eeuw in de Europese geschiedenis werd zo door crisissen gekenmerkt als de veertiende eeuw. Opeenvolgende misoogsten, maar evengoed oorlogscampagnes tijdens de Honderdjarige Oorlog en het uitbreken van de Zwarte Dood in Europa (1349) brachten de voedseltoegang in dit stedelijke hart van Europa in gevaar.  Hoe frequent en hoe intens waren deze voedselschokken in het graafschap Vlaanderen en hoe gingen steden hiermee om? Hoe sterk was de marktintegratie? Stortte de interregionale handel in elkaar? Zien we pogingen van stedelijke of hogere overheden om de bevoorrading veilig te stellen of de prijsstijgingen beperkt te houden? En had dergelijk optreden enige impact? En hoe sprongen grootgrondbezitters om met voedselschokken? Voor grote graanproducenten boden duurtejaren immers ook onverwachte kansen om hoge winsten te realiseren.

Nu het concept van ‘veerkracht’ tegenover exogene schokken terug in het middelpunt staat van de wetenschappelijke agenda, gebruikt dit project de case-study van 14e-eeuws Vlaanderen als meest verstedelijkt gebied ten noorden van de Alpen om de impact van en de omgang met voedselschokken te onderzoeken.

Doctoraatsonderzoeker: Stef Espeel.​

Promotoren: prof. dr. Tim Soens (UAntwerpen) en prof. dr. Alexis Wilkin (ULB).

Op 27 augustus 2021 verdedigde doctoraatsonderzoeker Stef Espeel met succes zijn proefschrift Prices and Crises. The Grain Economy in Fourteenth-Century Flanders. Momenteel werkt hij aan de herwerking van verschillende hoofdstukken van het proefschrift tot publiceerbare artikels in hoogaangeschreven tijdschriften, inclusief de gebruikte data. Wanneer deze artikels gepubliceerd worden (bij voorkeur in open access), komt deze informatie ook op deze projectwebsite, inclusief de databanken omtrent de prijzen enerzijds en de inkomsten en uitgaven van graan anderzijds.

Bron headerafbeelding: Lutherbijbel (Hans Lufft, 1572), p. 43 recto.