Onderzoeksgroep

Expertise

Toegepast onderzoek in de domeinen van Digital Strategies, IT Governance & Management, IT Strategy & Alignment, IT Value & Performance Management, IT Assurance & Audit and Information Risk & Security.

Hoe raden van bestuur verantwoordelijkheid opnemen in het besturen van digitale activa. 01/01/2017 - 31/12/2021

Abstract

De raad van bestuur van een onderneming draagt de eindverantwoordelijkheid inzake strategische sturing en controle van de organisatie. Klassiek wordt daarbij veel aandacht besteed aan juridische en financiële thema's. Recent onderzoek onderstreept echter dat raden van bestuur ook de strategische sturing en controle omtrent informatietechnologie op hun agenda moeten plaatsen, zowel omwille van de mogelijke (digitale) innovatie als omwille van de inherente bedrijfsrisico's. Meer nog, raden van bestuur die IT proactief behandelen halen duidelijk betere bedrijfsresultaten. Ander onderzoek concludeert echter dat in 80% van de gevallen, IT de olifant blijft in de bestuurskamer van de raad van bestuur. Vanuit deze probleemstelling bestudeert dit doctoraal onderzoek de "waarom", "wat" en "hoe" vraag inzake de betrokkenheid van bestuurders in besluitvorming rond informatietechnologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek in het domein van IT Alignment and Governance (ITAG). 15/11/2015 - 01/06/2019

Abstract

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School. Het betreft theoretisch en praktijkgericht onderzoek naar hoe organisaties IT Governance toepassen ten behoeve van meer business/IT alignment en ultiem waardecreatie uit IT enabled investeringen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Toepassing van theorieën uit economics en finance op het gebied van risico's in informatiebeveiliging. 01/02/2015 - 04/08/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het aanwakkeren van waardecreatie uit informatietechnologie in Vlaamse KMO's: Over de implementatie van IT Governance om het scheppen van bedrijfswaarde uit IT-investeringen mogelijk te maken. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Hedendaagse kleinere organisaties hebben vaak moeilijkheden met het bekomen van waardecreatie uit IT-investeringen. Dit onderzoeksproject zal inzichten verschaffen omtrent de implementatie van IT governance ("IT bestuur") in de KMO-context. Door gebruik te maken van deze inzichten zullen KMO's op weg geholpen worden in deze belangrijke zoektocht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

IT verzekering case studies. 22/07/2014 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een opdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ISACA, de internationale beroepsfederatie van IT governance en audit professionals. UA levert aan ISACA vijf case studies rond IT audit en assurance.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De opbouw van het businessmodel voor COBIT 5. 10/04/2014 - 30/09/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ISACA, de internationale beroepsfederatie van IT governance en audit professionals. UA levert aan ISACA de onderzoeksresultaten rond de bedrijfswaarde die kan gerealiseerd worden door het toepassen van enterprise governance of IT praktijken zoals beschreven in COBIT 5.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De meerwaarde van IT waardemanagement technieken in het succesvol uitwerken van via IT mogelijk gemaakte investeringen door financiële firma's . 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Strategische investeringen in informatietechnologie (IT) zijn alomtegenwoordig in hedendaagse organisaties. Echter bestaat er een grote leemte op vlak van kennis en praktische ondersteuning in het efficiënt en doelmatig implementeren en opleveren van dergelijke investeringen. Bovendien wordt de vooropgestelde waardecreatie in veel gevallen niet of onvoldoende gehaald. Bijgevolg focust dit doctoraatsonderzoek op IT value management, waar het volledige proces van idee tot het behalen van business value wordt onderzocht. In een eerste fase worden management praktijken in kaart gebracht door zowel literatuur als case study onderzoek, wat gevalideerd wordt via een Delphi onderzoek. Vervolgens wordt in een internationale survey onderzocht welke impact dergelijke praktijken hebben op de creatie van business value uit strategische bedrijfsinvesteringen met een grote IT component. Finaal zal er door middel van in-depth case studies onderzoek worden verricht naar de contextuele factoren die het succes van dergelijke investeringen met hoge bedrijfsimpact bepalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject