Steven Latré

Hoofddocent @UAntwerpen en Director @IMEC

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Internet Data Lab (IDLab)

Expertise

  • Mijn expertise positioneert zich op twee richtingen 1) Internet of Things: beheer van grootschalige draadloze netwerken. 2) Cloud computing en de link met draadloze netwerken. Ik pas dit voornamelijk toe op slimme stadstoepassingen en meer specifiek op de uitwerking van een grootschalig Internet of Things testbed in de binnenstad van Antwerpen (https://www.uantwerpen.be/en/rg/mosaic/city-of-things/)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.