Steven Vermeir

Coördinator Intellectuele Eigendom

Foto ID

Volg Steven op

Over Steven Vermeir

Steven Vermeir is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle Intellectuele Eigendom gegeneerd aan de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen in het algemeen en ook zeer specifiek voor het beheer van de octrooi portfolio van de associatie. Afhankelijk van het gedefinieerde valorisatietraject voor een vinding, assisteert hij de onderzoekers, valorisatie- & IOF-managers met de meest gepaste beschermingsstrategie voor deze vinding. Verder is hij ook verantwoordelijk voor het neerleggen, opvolgen en onderhoud van de octrooi(-applicaties) in nauwe samenwerking met (externe) octrooigemachtigden.

Een andere belangrijke taak is tevens de sensibilisatie van alle actoren verbonden aan de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (studenten, onderzoekers, spin-off bedrijven, …) over het belang van een geschikte bescherming van de Intellectuele Eigendom met het oog op de start van een succesvol valorisatie traject door middel van het geven training sessies over Intellectuele Eigendom.

Steven heeft Bio-Ingenieurswetenschappen gestudeerd aan de KU Leuven (afstudeerjaar 2003) en heeft tevens een doctoraat behaald in hetzelfde domein in 2008. Voorafgaand aan deze functie heeft hij verschillende postdoctorale mandaten gehad aan de KU Leuven, zowel in een onderzoekscontext als in een technologie transfer functie. In 2016 werd hij lid van de dienst Valorisatie binnen het departement Onderzoek en Innovatie.

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • projectcoördinator

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.A.108
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653702
steven.vermeir@uantwerpen.be