Dr. Sven Buyle (°1993, Antwerpen) studeerde in 2016 af als master handelsingenieur (Supply Chain Engineering) aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE). Zijn onderzoeksinteresse situeert zich in het domein van de luchtvaart- en luchtruimeconomie en management. In september 2020 behaalde Sven zijn doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen. Zijn doctoraatsonderzoek is een toepassing van industriële economische concepten op de air navigation service sector en maakt gebruik van stochastic frontier analysis in de beoordeling van schaalvoordelen, kostcomplementariteiten en de impact van verschillende business modellen en fusiescenario's op kostenefficientie.

Momenteel werkt Sven als doctor-assistent de onderzoekslijn rond luchtvaarteconomie aan het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR) verder uit. Daarnaast is hij sinds 2017 nauw betrokken bij de zomerschool "Transport and logistics in a changing environment" die jaarlijks georganiseerd wordt in Chongqing, China voor studenten van de faculteit FBE in samenwerking met Chongqing University en POM Antwerpen. Sinds september 2020 doceert Sven mee de opleidingsonderdelen luchtvervoer/luchttransport en transport modellen. Als deel van zijn onderwijsopdracht treedt hij ook op als promotor en assessor van masterproeven en biedt hij onderwijsondersteuning voor verschillende vakken ingericht door het departement TPR.

Sven ondersteunde mee de organisatie van de 21ste ATRS World Conference, die in juli 2017 aan de Universiteit Antwerpen georganiseerd werd in samenwerking met C-MAT (Centre for maritime and air transport management), en is sinds 2018 betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Air transport colloquium.

Sven vertegenwoordigt het departement Transport en Ruimtelijke Economie in het Young Research Network van de faculteit. Dit netwerk organiseert regelmatig activiteiten met als doel om jonge onderzoekers met elkaar in contact te brengen over de grenzen van de verschillende departementen heen. Hij fungeert daarbij als contactpunt voor nieuwe jonge onderzoekers aan TPR.

Masterstudenten van de faculteit FBE met interesse in luchtvervoer die opzoek zijn naar een promotor voor hun masterproef kunnen steeds contact opnemen met eigen thesisvoorstellen.