Onderzoeksgroep

Expertise

Toegepast economisch onderzoek in transport planning, relaties tussen havens en hinterland en evaluatie van beheersmaatregelen inzake transport.

Dynamiek vann de containerhavens in Zuidelijk Afrika 15/07/2014 - 19/12/2014

Abstract

De politieke en sociale hervormingen in Zuidelijk Afrika hebben enorme economische kansen en infrastructuurontwikkeling gebracht voor de regio. Gegeven het feit dat 41 % van het maritieme containervervoer van het hele continent wordt gerealiseerd in Zuidelijk Afrika, kan havenontwikkeling gezien worden als een cruciale enabler van handel, economische groei en werkgelegenheid in de regio. Het promotieonderzoek richt zich op de regionale containerhavenontwikkeling in Zuidelijk Afrika , met name de havens van Toamasina , Port Louis , Maputo , Durban , Nctqura , Kaapstad en Walvis Bay. Het belangrijkste doel van mijn onderzoek is de drijfveren en aspecten van de havenontwikkeling in ontwikkelingslanden kritisch te evalueren vanuit vijf invalshoeken: (1) Containerverkeersstromen en de verschuivingen in marktaandelen als gevolg van havenconcurrerentie, (2) de dynamiek in corridorontwikkeling en achterlandvervoer, (3) de institutionele hervorming van havens, (4) perspectieven in maritieme netwerken en (5) financieringsbronnen voor havenontwikkeling . Deze vijf dimensies van de analyse worden gebruikt om duidelijke beleidsaanbevelingen te verstrekken aan beleidsmakers betrokken bij alle vijf perspectieven van havenontwikkeling. Een groot deel van de huidige havenontwikkeling onderzoek is grotendeels gericht op de Europese , Aziatische en Noord-Amerikaanse havens. Afrikaanse havensystemen zijn onderbelicht in academisch onderzoek. Het doctoraatsproject is gebaseerd op een reeks van papers over de vijf genoemde dimensies in het havenontwikkelingstraject in Zuidelijk Afrika. De toegepaste methoden zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Twee van de vijf hoofdstukken passen bestaande kwantitatieve technieken toe in een Zuid- Afrikaanse context. In de resterende drie hoofdstukken worden nieuwe kwalitatieve raamwerken en kwantitatieve onderzoeksmodellen ontwikkelt en toegepast om de hypotheses te testen en antwoord te geven op de onderzoeksvragen van deze studie. Kortom, dit onderzoek levert een relevante en betekenisvolle bijdrage voor regionale beleidsmakers en belanghebbenden in havenontwikkeling en draagt ook bij tot de academische kennis terzake.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Haalbaarheidsstudie Antwerpen als een 'world leading maritime service center' op vlak van 'finance, Insurance en legal'. 10/07/2014 - 03/11/2014

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   EC-ChiNa onderzoeksnetwerk rond geïntegreerde container productieketens (ENRICH). 01/10/2013 - 30/09/2017

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Transport- en maritieme economie. 06/09/2013 - 05/05/2015

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Havenobservatorium voor performantie-indicatorenanalyse (PORTOPIA). 01/09/2013 - 30/11/2017

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Sociaal economische impact van de haven van Antwerpen op het hinterland. 01/07/2013 - 30/09/2014

      Abstract

      Het onderzoek heeft tot doel een beter inzicht te krijgen op de impact en het belang van de haven van Antwerpen voor de omliggende gemeenten in de regio Antwerpen en het bredere hinterland (met belangrijke assen zoals het Albertkanaal, Waasland...), het Vlaams grondgebied. Waar slaat de werkgelegenheid die gecreëerd wordt in de haven neer? Wat zijn de financiële implicaties voor de gemeenten door de nabijheid van een haven als Antwerpen? Wat zijn de toekomstmogelijkheden voor de haven?

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Organisatie van de handel in de Rotterdamse regio. 19/06/2013 - 31/12/2013

       Abstract

       De gemeente Rotterdam wil onderzoeken hoe handel in de Rotterdamse regio is georganiseerd, binnen welke niches de toekomstige potentie van handelsactiviteiten zit en welke mogelijkheden er zijn om deze potentie te benutten.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Een economische en institutionele analyse van factoren die de havenconcurrentie- en coördinatie beïnvloeden in het Sub-Saharisch Afrikaans container havensysteem . 11/09/2011 - 10/07/2014

        Abstract

        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Het Europese academische en industrieel netwerk voor innovatieve maritieme opleidingen, onderwijs en R&D (KNOW-ME). 01/06/2011 - 31/05/2014

         Abstract

         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Een economische, geografische en institutionele analyse van de ontwikkeling van het systeem van de Chinese containerhavens. 01/09/2010 - 30/06/2013

          Abstract

          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus - CONNEC. UA levert aan Erasmus Mundus - CONNEC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Locatieanalyse van logistieke diensten met toegevoegde waarde in logistieke ketens voor Chinese exportproducten. 01/08/2010 - 31/05/2013

           Abstract

           Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus - CONNEC. UA levert aan Erasmus Mundus - CONNEC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Een economische, geografische en institutionele analyse van de ontwikkeling van het systeem van de Chinese containerhavens. 01/06/2010 - 31/03/2013

            Abstract

            Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus - CONNEC. UA levert aan Erasmus Mundus - CONNEC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Prestatie-indicatoren voor havens: selectie en meting (PRISM). 01/01/2010 - 31/12/2012

             Abstract

             Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Onderzoekstraject rond 'domein'concessies en andere vormen van patrimoniumbeheer bij havenbestuurders. 19/11/2009 - 31/12/2013

              Abstract

              Het onderzoek omvat volgende deelaspecten: - academisch onderzoek naar ruimteproductiviteit van haventerreinen en terminals, met name via benchmarking en de uitwerking van een academisch onderbouwd instrumentarium ter bepaling van parameters en kengetallen voor efficient ruimtegebruik binnen de verschillende deelsectoren in havenactiviteiten. - het nadeneken over de toepassing van economische theorie en de analyse van de toepasbaarheid ervan bij tariefstellingen en -systemen met betrekking tot havengronden die door havenautoriteiten ter beschikking gesteld worden aan private bedrijven via concessies.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Analyse van de gevolgen van Low Sulphur eisen. 01/04/2009 - 01/12/2009

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                De provincie Antwerpen in het mondiale logistieke bestel. 01/10/2008 - 30/10/2010

                Abstract

                Het Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA) van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Havencentrum Lillo lanceert een uniek project dat moet bijdragen tot het verschaffen van een beter inzicht/kennis bij een breed publiek, maar ook bij meer gespecialiseerde doelgroepen, over de logistieke inbedding van de Antwerpse regio in de mondiale goederenstroom en de logistieke attractiviteit van de regio.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Uitwerking van een china-strategie. 28/09/2007 - 27/09/2008

                 Abstract

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Voorhaalbaarheidsstudie (pre-feasibility study) voor een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) met het oog op een kostenefficiënte integratie van het containerproject Deurganckdok in de haven van Antwerpen. 01/01/2005 - 30/09/2006

                  Abstract

                  De ingebruikname van het Deurganckdok in het Antwerpse havengebied zal aanzienlijke containerbewegingen tussen de beide oevers van de Schelde induceren. De bestaande hinterland-transportmodi zijn wellicht niet in staat om deze toename in containervervoer te verwerken. Deze voorstudie onderzoekt het potentieel van een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) voor het vervoer van containers tussen OLS terminals aan de beide Scheldeoevers.

                  Onderzoeker(s)

                  • Promotor: Winkelmans Willy
                  • Co-promotor: Dullaert Wout
                  • Co-promotor: Notteboom Theo

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Strategische studie havenarbeid in Vlaamse havens vanuit een logistiek perspectief. 16/08/2004 - 31/01/2005

                   Abstract

                   Deze studie heeft als doelstelling om de huidige en toekomstige rol van de havenarbeid in de Vlaamse havens te evalueren in het licht van de troeven van Vlaanderen als vooraanstaande logistieke regio. Hierbij gaat de aandacht voornamelijk uit naar de evaluatie van de huidige regeling voor de havenarbeider in het licht van Vlaanderen als logistiek platform. Vervolgens zullen er ook aanbevelingen gedaan worden om de havenarbeid te hervormen tot een competitief voordeel voor de toekomst van de Vlaamse havens en Vlaanderen als logistieke regio.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject