Onderzoeksgroep

Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP)

Expertise

Mijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar de pathogenese en behandeling van patiënten met COPD en astma. Dit omvat samenwerking met (internationale) observationele studies, gerandomiseerde trials, en mechanistische studies. De technieken die toegepast worden in deze studies zijn: patient gerapporteerde uitkomsten, longfunctie, geïnduceerd sputum, bronchoscopie, en breathomics.