Een (nog) niet bestaand recht kan niet worden misbruikt en dus ook niet worden verwerkt

Bron
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht - ISSN 0775-2814-3 (2021) p. 148-153

Voor een recht op een eerlijk proces t.a.v. het beroepsgeheim: een repliek op het advies van de Nationale Raad van de Orde der artsen over de raadpleging van een medisch dossier door een arts die zich in rechte wil verdedigen

Bron
Tijdschrift voor gezondheidsrecht - ISSN 1372-3170-3 (2019-2020) p. 222-225