Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn expertise groeit uit de velden van de Moderne Duitse Letterkunde (PhD 2008, Trier) en de germanistische mediacultuurwetenschap (habilitatie 2019, Duisburg-Essen). Hierbij ben ik vooral geīnteresseerd in de Duitstalige cultuur en literatuur van de 18de eeuw tot het heden, met een zwaartepunt op de 20ste eeuw en het heden. Ik concentreer mij vooral op drie velden: Ten eerste werk ik aan de systematisering en duurzame implementatie van de webliteratuurwetenschap, die vooral geïnteresseerd is in de gevolgen van de digitalisering en de communicatie in sociale media op het vlak van literatuur, literaire communicatie en letterkundige werk- en publicatiepraktijken. Als subdiscipline van de digitale geesteswetenschappen en van de digitale letterkunde analyseert de webliteratuurwetenschap onder meer digitale literatuur en webliteratuur, nieuwe vormen van het digitale publiceren (in de literatuur en in de open humanities), digitale geletterdheid, vormen van de digitale herinneringscultuur en nieuwe modellen van auteursrechten. Ten tweede ontwikkel ik studies van de subversie, op basis van het brede model van politiek schrijven dat ik in mijn boek „Literatur und Subversion“ heb opgebouwd. Dit model pas ik toe op de hedendaagse (Duitstalige) literatuur, op de avantgardistische en experimentele literatuur van de 20ste en 21ste eeuw, en inmiddels ook op subversieve films, muziek en webensceneringen. Ten derde werk ik aan vergelijkende studies over de meertalige literatuur in België, Duitsland, Luxemburg en Nederland en over de reflectie van (stedelijke) ruimtes in de literatuur, vooral van Brussel en het Ruhrgebied.