Ik ben hoofd van het departement Onderzoek & Innovatie. In die hoedanigheid neem ik de dagelijkse leiding van het departement waar. Ik vertegenwoordig het departement in diverse interne organen en de universiteit in diverse externe organen.