Timon Vandamme is arts-specialist in de gastro-enterologie/digestieve oncologie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Hij studeerde geneeskunde aan de Universteit Antwerpen, België en de Universidad de Barcelona, Spanje. Aanvullende training volgde hij aan de Universidad de Monterrey, Mexico. Tijdens een onderzoeksverblijf in het Erasmus MC, Rotterdam, Nederland, en European Neurodocrine Tumor Society (ENETS) Center of Excellence, bekwaamde hij zich in de behandeling van neuroendocriene tumoren.

Timon Vandamme werkt aan een doctoraat rond neuroendocriene tumoren. De focus van zijn doctoraatsthesis  is het optreden van resistentie bij everolimusbehandeling in pancreatische neuroendocriene tumoren. Dit project maakt deel uit van een internationale samenwerking tussen het Center for Oncological Research (CORE) van de Universiteit Antwerpen, België and het laboratorium voor Experimentele Endocrinologie van het Erasmus Medical Center in Rotterdam, Nederland. Zijn onderzoek wordt ondersteund door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), België en zal leiden tot een dubbeldoctoraat van zowel de Universiteit Antwerpen als de Erasmus Universiteit.

Zijn lopende onderzoek heef geleid tot verschillende mondelinge and posterpresentaties op nationale and internationale congressen, zoal het European Cancer Congress en het ENETS congres. Hij ontving de tweejaarlijkse ENETS-Ipsen Translational Research Fellowship in 2013.

------------

Timon Vandamme is consultant in digestive oncology and neuroendocrine oncology at the Antwerp University Hospital, Belgium. He completed his medical studies at the University of Antwerp, Belgium and the Universidad de Barcelona, Spain. He has gained additional expertise in the treament of neuroendocriene tumors during a research stay in the Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands, an European Neurodocrine Tumor Society (ENETS)-certified Center of Excellence.

 Currently, Timon Vandamme is pursuing a PhD in the field of neuroendocrine tumours. The focus of his PhD project is the resistance to everolimus treatment in pancreatic neuroendocrine tumors. The PhD project is part of an international collaboration between the Center for Oncological Research (CORE) of the University of Antwerp, Belgium and the laboratory of Experimental Endocrinology of the Erasmus Medical Center in Rotterdam, the Netherlands. This will lead to a joint PhD between both institutions.

His ongoing research has led to oral and poster presentations on national and international congresses, including the European Cancer Congress and the ENETS conference. He recieved the bi-annual ENETS-Ipsen Translational Research Fellowship in 2013.