Timothy De Paepe is conservator van het Museum Vleeshuis | Klank van de Stad. Als vrijwillig wetenschappelijk medewerker is hij verbonden aan het ISLN (Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden, UAntwerpen). 

Hij studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen (2005) en Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) (2006). In  mei 2011 behaalde hij de graad van Doctor in de Letterkunde met een een proefschrift over de relatie tussen en de evolutie van het repertoire en de toneel-/operagebouwen in Antwerpen (1610-1762). Daarbij maakt hij onder meer gebruik van driedimensionale computerreconstructies van de verschillende theaterzalen.  

Tussen 2011 en 2014 was hij als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) - Vlaanderen verbonden aan de UAntwerpen. 

Artikels van hem verschenen onder andere in Journal for Dutch Literature, Artibus et Historiae, Restoration and Eighteenth Century Theatre ResearchEuropean Drama and Performance StudiesJewish History en De Gulden Passer: Tijdschrift voor boekwetenschap. Tevens verrichtte hij het voorbereidende archiefonderzoek voor en bezorgde de editie van de oorspronkelijke tekst van de rederijkersopera Signoôr in China ofte De Chinêsche Pomona (J.J. Emmerechts/J.T. Baustetter, 1761) die in het voorjaar van 2010 in het Kasteel d'Ursel (Hingene) werd opgevoerd.

Zijn professionele interessegebieden zijn onder meer de theater-, muziek- en opera-, en literatuurgeschiedenis van de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw, theaterarchitectuur, de geschiedenis van Antwerpen, 3D-modelling, en de cultuurgeschiedenis van de Joods-Portugese gemeenschap in Antwerpen in de zeventiende eeuw.

Website: www.3dtheater.be 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker