Ut musica, poesis : kennis en innovatie in het Antwerpse muziekleven (zestiende-negentiende eeuw)

Bron
Met kennis van zaken : wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500-p. 151-177
Auteur(s)

Elegant gezelschap in een tuin : een muzikaal schilderij vol zestiende-eeuwse wijsheid

Bron
Antwerpen, Kanselarij Phoebus Foundation, 2019,103 p.
Auteur(s)

Une place pour les commedies... : de relatie tussen inrichting, repertoire en gebruik van de Antwerpse theatergebouwen tussen 1610 en 1762

Bron
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2011,776 p.
Auteur(s)

How new technologies can contribute to our understanding of seventeenth- and eighteenth-century drama: an Antwerp case study

Bron
Journal of Dutch literature - ISSN 2211-0879-1:1 (2010) p. 28-54
Auteur(s)

Diego Duarte II (1612-1691): a **converso**' experience in seventeenth-century Antwerp

Bron
Jewish history - ISSN 0334-701X-24:2 (2010) p. 169-193
Auteur(s)