Elegant gezelschap in een tuin : een muzikaal schilderij vol zestiende-eeuwse wijsheid

Bron
Antwerpen, Kanselarij Phoebus Foundation, 2019,103 p.
Auteur(s)

Ut musica, poesis : kennis en innovatie in het Antwerpse muziekleven (zestiende-negentiende eeuw)

Bron
Met kennis van zaken : wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500-p. 151-177
Auteur(s)

Une place pour les commedies... : de relatie tussen inrichting, repertoire en gebruik van de Antwerpse theatergebouwen tussen 1610 en 1762

Bron
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2011,776 p.
Auteur(s)

Diego Duarte II (1612-1691): a **converso**' experience in seventeenth-century Antwerp

Bron
Jewish history - ISSN 0334-701X-24:2 (2010) p. 169-193
Auteur(s)

How new technologies can contribute to our understanding of seventeenth- and eighteenth-century drama: an Antwerp case study

Bron
Journal of Dutch literature - ISSN 2211-0879-1:1 (2010) p. 28-54
Auteur(s)