Onderzoek

Onderzoeksgroep

Toegepaste Elektrochemie & Katalyse (ELCAT)

Expertise

  • Mijn expertise situeert zich in het domein van de elektrochemische ingenieurstechnieken. Zeer specifiek heb ik kennis over volgende topics: - Ontwikkeling van nieuwe katalysematerialen voor elektrodes in brandstofcellen, elektrolyzers en batterijen - Power-to-X, het gebruik van hernieuwbare elektriciteit als drijvende kracht voor een duurzame (CO2 vrije) productie van chemicaliën - CO2, conversie, elektrochemische, elektrokatalytische reductie van CO2 tot hoogwaardigere producten - Reactordesign, voornamelijk voor (elektrochemische) continue flowprocessen - Organische elektrosynthese - Elektrochemie, reactiekinetiek, reactiestudies, ... - Batterijen, brandstofcellen - Productie van (metallische) nanopartikels voor elektrokatalyse

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.