Onderzoek

Onderzoeksgroep

Fundamentele Wiskunde

Expertise

  • Geometrische Mechanica: Differentiaalmeetkunde toegepast op vraagstukken uit de klassieke mechanica, wiskundige natuurkunde en de studie van dynamische systemen. Lagrangiaanse, Hamiltoniaanse systemen en Finslermeetkunde.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.