Tom Van Hout is gespecialiseerd in taalkundig etnografisch onderzoek naar professionele communicatie. Dat betekent dat hij onderzoek doet naar communicatieve processen in bedrijven, overheden, en andere organisaties vanuit het standpunt van de betrokkenen.  Aan de Universiteit Antwerpen doceert hij academische en professionele communicatie, is hij academisch directeur van het Instituut voor Professionele en Academische Communicatie en woordvoerder van de C-APP onderzoeksgroep.