Onderzoeksgroep

Wetenschappelijke machine learning voor complexe ecosysteemanalyse . 01/12/2022 - 30/11/2023

Abstract

Er is een gebrek aan betrouwbare informatie over de huidige elementaire samenstelling van de Europese vegetatie en de factoren die daarop van invloed zijn. We onderzoeken 183928 records met georeferenties over de bladconcentraties van calcium (Ca), magnesium (Mg) en zwavel (S) van houtachtige planten uit gepubliceerde databases, waarmee we Europese kaarten kunnen maken van bladconcentraties van Ca, Mg en S in het blad met behulp van machine learning op een resolutie van 1 km^2 voor houtachtige planten. We streven ernaar om de relatie van ecologische processen, met name nutriëntencycli, te begrijpen in de complexe ecosysteemanalyse. Hiervoor ontwikkelen we een statistisch voorspellend model van de bladconcentratie van Ca, Mg en S.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject