GROW!th optimalisatie in de tuinbouw naar big data-detectie. Grow! 01/01/2018 - 31/12/2020

Abstract

De glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen - Nederland heeft een zeer hoge productiviteit, is innovatief en neemt de tweede plaats in als exporterende regio ter wereld. Slimme crossovers tussen glastuinbouw met hightech systemen en materialen kunnen zorgen voor een versterkte en toekomstgerichte positie. De specifieke cross-over tussen sensortechnologie en tuinbouw biedt grote kansen maar wordt tot op heden onvoldoende benut. GROW! brengt daarin verandering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Management tool voor het beheersen van insectenplagen in tomaat en peper in Europa (PeMaTo - EuroPep) 01/04/2017 - 31/03/2019

Abstract

Een betere benutting van de nuttige organismen die in de tomatenteelt uitgezet worden als bestrijding van courante plagen zoals witte vlieg, spint en Tuta absoluta met als gevolg een duurzamer gebruik van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen deze plagen. Door middel van populatiemodellen beoogt men om de complexe populatie ecologie in een serre te beschrijven, en de teler toe te laten om aan de hand van gestandaardiseerde monitoringsgegevens een simulatie uit te voeren en na te gaan of een plaag onder controle is of niet. De grootste doelgroep vormen de tomatentelers onder glas (252 bedrijven, 545 hectare) en de veilingorganisatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een bio-economisch model voor de beheersing van knaagdierschade in Afrika : een regionale oplossing voor lokale problemen ? 01/10/2004 - 30/09/2008

Abstract

Mastomys muizen zijn de belangrijkste knaagdierplaag in Afrika. Een bestaand, maar plaatsgebonden bio-economisch model zal in samenwerking met lokale landbouwers getest worden op het veld. Regionale variatie in populatiedynamiek zal in het model geïncorporeerd worden door demografische analyse van reeds bestaande vangst-hervangst data uit 4 landen. Het finale model zal de mogelijkheid bieden economisch voordelige controlestrategieen te formuleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject