Vito Sabato

Fundamenteel klinisch navorser FWO

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Immunologie

Expertise

  • De research aktiviteit is vooral gebaseerd op aktivatie en inhibitie pathways van basofielen en mastcellen in anafylaxis , overgevoeligheid reacties op geneesmiddelen,Hymenoptera, voeding en primaire (clonaal) mast cel ziekte. De analyse van membraankenmerken, celcultuur en functionele testen worden uitgevoerd op single cel niveau met gebruik van flowcytometrie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.