Na mijn opleiding tot industrieel ingenieur (Karel de Grote-Hogeschool, 1994) en burgerlijk ingenieur (Katholieke Universiteit Leuven, 1996), behaalde ik een doctoraat in de micro-elektronica (Katholieke Universiteit Leuven, 2002) onder promotorschap van Georges Gielen en Willy Sansen in de onderzoeksgroep MICAS . Na mijn doctoraat en een korte periode als post-doc in 2003, startte ik mee Kimotion Technologies Inc., een spin-off van de K.U. Leuven. Kimotion smolt later samen met Magwel.

In 2006 startte ik als adjunct-departementshoofd van het departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Karel de Grote-hogeschool. Mijn opdracht was de integratie in de Universiteit Antwerpen voor te bereiden. Deze integratie vond plaats in oktober 2013, door de fusie van de twee ingenieursscholen in Antwerpen (Karel de Grote-hogeschool en Artesis hogeschool) in de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Sindsdien ben ik aangesteld als voorzitter van de onderwijscommissie, en sinds 2018 als vicedecaan onderwijs.

Mijn onderzoek in CoSys-lab concentreert zich op het ontwerp van intelligente sensor en signaalverwerkingssystemen. 

Ik verzorg cursussen over digitale signaal en beeldverwerking en elektronische systemen. Ik ben een typesetting-protagonist, waarbij ik steevast LaTeX en de bijhorende pakketten gebruik. Ik heb ook zelf enkele pakketten beschikbaar gesteld op CTAN.

Ik ben een intense UNIX en GNU/Linux gebruiker, gaande van systeembeheer, over scripting tot object-georienteerde programmatie. Op dat vlak heb ik ervaring met de programmatie van CAD en DA software die gebruik maakt van distributed computing technieken en multithreading.