Walter Daems

Vicedecaan

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Constrained Systems Lab (CoSys-Lab)

Expertise

  • Digitale signaalverwerking, embedded systemen voor meet- en regeltoepassingen, prototype-ontwerp voor industriële en zorgtoepassingen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.