Onderzoeksgroep

Expertise

Zie publicaties

Binnenlucht bioremediatie: Botanische biofiltratie voor duurzamere behandeling van VOS. 01/11/2023 - 31/10/2025

Abstract

Het binnenmilieu bevat tot vijf keer meer luchtvervuiling dan buiten. Bovendien brengen mensen er >90% van hun tijd door. Een belangrijke polluent hier zijn de vluchtige organische stoffen (VOS), omdat deze bij lage concentraties al schadelijk zijn voor de gezondheid. De traditionele zuiveringstechnieken vragen veel energie, genereren bijproducten en breken VOS niet af. Daarom is een verschuiving naar duurzamere technologieën vereist. Dit onderzoek zal biofiltratie combineren met fytoremediatie tot een botanische biofilter (BB) om VOS biologisch te degraderen. Een BB bestaat uit een substraat en een botanisch compartiment met bacteriën die meer afbraakmechanismen mogelijk maken, leidend tot een robuuster systeem. Er bestaan echter verschillen in ontwerp, werking en efficiëntie van BB's en omwille van beperkt onderzoek zijn er geen duidelijke relaties tussen BB en de binnenluchtkwaliteit, wat de verspreiding van de technologie beperkt. Onze studie beoogt de discrepanties weg te werken door middel van experimenten en modellering te combineren en en door samen te werken met bedrijven gespecialiseerd in binnenluchtkwaliteit en groene muren. (i) BB zullen worden geacclimatiseerd en gebio-augmenteerd; (ii) de VOS afbraakefficiëntie zal worden bepaald; (iii) een multifysisch model zal worden ontwikkeld voor optimalisatie; en (iv) BB zullen binnenshuis getest worden om een kennisplatform te creëren dat de BB plaatst in de binnenluchtzuiveringssector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontrafelen van de evolutie en ecologie van micro-organismen in het (gemodificeerd) microbioom van de fyllosfeer. 01/11/2020 - 31/07/2025

Abstract

Vaak levert een microbioommodificatie met een "heilzaam" microorganisme niet het gewenste resultaat. Dit illustreert de nood aan betere methoden om de ecologie en evolutie van microbiomen te bestuderen. Dit project beschrijft een nieuwe aanpak waarbij het gebruik van microbiële syntetische gemeenschappen gecombineerd wordt met oppervlakkige shotgun-metagenoomanalyse om microbiële gemeenschappen in het algemeen beter te begrijpen dan ooit tevoren. De voorgestelde aanpak zal ontwikkeld worden voor een fyllosfeermodel en worden gebruikt in experimentele evolutieexperimenten met hele microbiële gemeenschappen. Experimenten waarbij de synthetische fyllosfeergemeenschappen worden overgedragen van plant naar plant zullen worden opgezet. De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot nieuwe inzichten in de ecologie en evolutie van fyllosfeergemeenschappen. Dit project beoogt deze aanpak te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor studies waarbij bestaande en nieuwe evolutietheorieën kunnen worden onderzocht. Ten slotte zal de impact van het toevoegen van een "heilzaam" microorganisme aan het fyllosfeermodel op de microbioomecologie en -evolutie worden bestudeerd. Dit laat toe nieuwe inzichten te ontwikkelen over de langetermijnseffecten van artificiële modificaties van onze microbiële omgeving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject