Wim Vanroose

Hoogleraar Toegepaste Wiskunde

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Toegepaste wiskunde

Expertise

  • Analyse en ontwikkeling van numerieke methoden voor tijdsafhankelijke differentiaalvergelijkingen met toepassingen in de financiële wiskunde.
  • Wiskundig modelleren van biologische, fysische en chemische processen en het numeriek oplossen van de resulterende vergelijkingen. Efficiënte numerieke methoden voor het oplossen van grootschalige lineaire algebra problemen, optimalisatie problemen en stelsels niet-lineaire vergelijkingen op hoog-performante computer hardware. Grootschalige plannings problemen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.