Wouter Van Dooren

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Politics & Public Governance

Expertise

  • Opmaken van adviezen voor organisaties uit de publieke sector (in hoofdzaak op het domein van de 'rechtspositie van het overheidspersoneel') en geven van voordrachten en presentaties op studiedagen en in opleidingen.
  • Studie van overheidsadministraties op Federaal, regionaal en lokaal niveau.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.