Yannick Vermeiren

Senior Postdoctorale Onderzoeker (FWO-VITO) - Neurochemie & Gedrag | Centre for Proteomics (CfP) - NeuroBiobank Instituut Born-Bunge (NBB-IBB)

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Neurochemie en gedrag

Expertise

  • Onze huidige onderzoeksactiviteiten zijn gerelateerd aan het onderzoeksveld van de neurochemie bij dementie, waaronder Alzheimer, maar ook niet-Alzheimer gerelateerde aandoeningen. Als coördinator van de vloeistofchromatografie-unit binnen het labo voor Neurochemie & Gedrag aan de Universiteit Antwerpen, voeren wij op routinebasis voor zowel servicedoeleinden alsook onderzoeksdoeleinden neurotransmitteranalyses uit in tal van biovochten, zoals bloed, cerebrospinaal vocht, maar ook hersenmateriaal. Onze expertise leent zich er daarenboven ook toe om gedragsonderzoek uit te voeren, zoals de ontwikkeling van scoringsschalen (bv. bij Down syndroom), en zowel de verworven neurotransmitter- als gedragsdata onderling te correleren. Onze huidige projecten leggen zich voornamelijk toe om (i) een potentiële neurochemische biomarker te identificeren om de differentiële dementiediagnostiek te faciliteren, vooral met inbegrip van de non-Alzheimeraandoeningen, zoals frontotemporale dementie/amyotrofe lateraal sclerose, dementie met Lewy lichaampjes, en gerelateerde Parkinson-plus aandoeningen; daarnaast trachten we (ii) de neurochemische pathofysiologie te verduidelijken van neuropsychiatrische stoornissen bij dementie. Onze unit werkt nauw samen met de neuropathologie-afdeling van het Instituut-Born Bunge, waar een grote breinen- en biovochtenbiobank zich situeert. De UHPLC unit functioneert daarnaast ook als een serviceunit ter analyse van tal van neurotransmitters voor andere buitenlandse samenwerkingen/internationale projecten. Onze huidige setup is variabel en kan worden aangepast naargelang de analyse van de gewenste compound.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.