Onderzoeksgroep

Expertise

Tussen 2015-2021 was ik jurylid in de categorie Educatie, Bewustwording en Training. Sinds 2022 ben ik vice-president van de categorie Adaptive Reuse and Conservation. Ik heb expertise op het gebied van adaptief hergebruik van erfgoedgebouwen en bewustmakingswerken. Sinds 2015 ben ik de UNESCO-leerstoel voor het beheer en de promotie van werelderfgoedlocaties: nieuwe media en betrokkenheid van de gemeenschap aan de Kadir Has University. Ik heb expertise op het gebied van de UNESCO-programma's die specifiek zijn voor het Verdrag van 1972 inzake de bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed. Tussen 2011-2014 was ik werkzaam bij de Turkse UNESCO Nationale Commissie, commissie voor tastbaar erfgoed en trad op als de cultuurexpert van Turkije tijdens de 38e vergadering van het Werelderfgoedcomité. In 2018 werkte ik bij het UNESCO Werelderfgoedcentrum als centraal punt voor de aanbeveling voor de historische landschapsaanpak uit 2011 en coördinator van het programma Werelderfgoedsteden. Ik heb expertise op het gebied van wettelijke procedures en op de implementatie van de HUL-aanbeveling, de voorbereiding van het beheersplan, de voorbereiding van het nominatiedossier. Tijdens mijn werk bij het WHC volgde ik de Sustainable Development Goals (in het bijzonder voor 11.4) en heb daarom expertise op het gebied van rapportageprocedures. Mijn doctoraat was gericht op het spoorwegerfgoed en de impact ervan op de stedelijke transformatie, en momenteel coördineer ik het H2020 MSCA_RISE-project getiteld "Duurzaam beheer van industrieel erfgoed als een hulpbron voor stedelijke ontwikkeling" ( acroniem CONSIDER). Daarom is 19e-eeuwse stads- en architectuurgeschiedenis een ander aandachtsgebied voor mijn studie. Onder deze noemer kunnen beheer van bedrijventerreinen, adaptief hergebruik en transformaties als onderzoeksthema's worden vermeld. Tot nu toe heb ik vier grote openbare tentoonstellingen samengesteld die de resultaten zijn van de onderzoeksprojecten is een speciaal gebied van expertise.

Duurzaam beheer van industrieel erfgoed als bron voor stedelijke ontwikkeling (CONSIDER). 25/04/2023 - 30/09/2025

Abstract

CONSIDER "Sustainable Management of Industrial Heritage as a Resource for Urban Development" (Duurzaam beheer van industrieel erfgoed als hulpbron voor stedelijke ontwikkeling) wil een duurzaam beheermodel (SMM) ontwikkelen voor industrieel erfgoed ten behoeve van de lokale gemeenschappen als hulpbron voor het versterken van collectieve identiteiten, het verbeteren van het stadslandschap, het bevorderen van milieuvriendelijke oplossingen en het bijdragen aan de stedelijke economie en een duurzame toekomst van de stad. Het innovatieve aan dit model is de inclusieve benadering van het probleem (regionaal, sectoraal, rekening houdend met genderaspecten, en de nadruk op de uitwisseling van kennis, technologie en arbeid). Deze nieuwe samenwerking zal worden verbeterd door middel van synergieën, netwerkactiviteiten, de organisatie van workshops, zomercursussen, webinars en een slotconferentie om het delen van kennis te vergemakkelijken. De circulaire kennisuitwisseling is gebaseerd op een systematische en triple-helix benadering tussen de academische wereld (universiteiten), beleidsmakers (gemeenten) en mensen uit de praktijk (MKB/NGO) die zal bijdragen aan zowel het identificeren van problemen als het ontwikkelen van richtlijnen voor de verbetering ervan. Dit onderzoek brengt nieuwigheden met betrekking tot geografische regio's die voorheen niet voldoende onderzocht en geïnventariseerd werden, en vormt zo de basis voor verdere vergelijkende onderzoeksactiviteiten en duurzaamheid van de projectresultaten in het creëren van nieuwe kennis.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject