Resultaten AIRbezen live op BorgerRio 2015

In totaal werd er op 37 plaatsen gemeten. Alle meetpunten bevonden zich in of rondom Antwerpen, met uitzondering van 1 meetpunt, dat zich in Mol bevond. Dit laatste meetpunt was in een eerder landelijke regio gelegen, waardoor vergelijking met de waarden gemeten in de stad mogelijk is. Uiteraard moet dit met de nodige voorzichtigheid benaderd worden, aangezien de meting in Mol slechts om 1 enkele meting gaat. Om de juistheid hiervan te bevestigen, dient er meer en gedetailleerder onderzoek te gebeuren. 

Bekijk de resultaten op kaart

Op de kaart is duidelijk te zien op de kaart dat er veel lokale verschillen zijn fijnstofwaarden en bijgevolg in hoeveelheid fijnstof in de lucht. Deze verschillen worden veroorzaakt door tal van verschillende factoren: de standplaats van de klimop (straatkant, tuinkant, …), de afstand tot het dichtstbijzijnde tram- of treinspoor, de verkeersintensiteit in de onmiddellijke omgeving van het meetpunt, enzovoort. Omdat de luchtkwaliteit zeer plaatselijk kan verschillen, is het ook mogelijk om deze problemen op lokale schaal aan te pakken (zie verder).

De hoogste waarde werd gemeten in de Cuperusstraat, vlakbij een groot aantal tram- en treinsporen. Dit is logisch aangezien tram en trein sterk bijdragen aan de uitstoot van metaalpartikels in de lucht. De laagste waarde werd gemeten in Mol. Hoewel één meting weinig zegt over het verschil tussen landelijke en stedelijke luchtkwaliteit, suggereert dit toch dat luchtvervuiling een typisch stedelijk probleem is.

Wanneer we kijken naar de gemeten vervuilingswaarden en de verkeersintensiteit in de onmiddellijke omgeving van de bemonsteringsplaats, zien we een positief verband tussen hoeveelheid verkeer en de vervuilingswaarden. Met andere woorden, hoe meer verkeer, hoe groter de luchtvervuiling.

Nuttige links