Resultaten

De bemonstering was succesvol bij 119 van het totaal aantal verspreidde aardbeiplanten. De overige plantjes bleken niet bruikbaar, bijvoorbeeld door uitdroging of foutieve opname van de gegevens. Alle meetpunten bevonden zich in of rondom de gemeente Drimmelen. De minimale en maximale SIRM-waarden bedroegen respectievelijk 16.24 µA en 67.89 µA. De mediane SIRM-waarde is 23.15 µA. In vergelijking met voorgaande onderzoeken liggen de SIRM-waarden eerder laag. Dit is grotendeels te verklaren door het landelijke karakter van de gemeente, ten opzichte van eerdere studies die meestal plaatsvonden in stedelijke omgevingen. Ter vergelijking: tijdens de AIRbezen-campagne in Antwerpen van 2014 bedroeg de gemiddelde waarde 60 µA. Hoewel er nergens zeer hoge waarden gevonden werden, zoals wel het geval is in stedelijke omgevingen, toont de kaart duidelijk aan dat er wel lokale verschillen zijn in SIRM-waarden. Deze verschillen worden veroorzaakt door tal van verschillende factoren, bijvoorbeeld de standplaats (straat- of tuinkant) van de plant en de verkeersintensiteit in de onmiddellijke omgeving. 

De resultaten op kaart vindt je hier.