Resultaten

De bemonstering was succesvol bij 40 van de 45 verspreidde aardbeiplanten. De overige plantjes bleken niet bruikbaar, bijvoorbeeld door uitdroging. Alle meetpunten bevonden zich in of rondom de gemeente Pepingen. In vergelijking met voorgaande onderzoeken liggen de SIRM-waarden eerder laag. Dit is grotendeels te verklaren door het landelijke karakter van de gemeente, ten opzichte van eerdere studies die meestal plaatsvonden in stedelijke omgevingen. Tijdens de AIRbezen-campagne in Antwerpen van 2014 bedroeg de gemiddelde waarde 60 µA. 

Alhoewel dat er nergens heel hoge waarden opgemeten werden zoals wel het geval is in stedelijke omgevingen toont de kaart duidelijk dat er veel lokale verschillen zijn in SIRM-waarden en bijgevolg in hoeveelheid verkeersvervuiling in de lucht. Deze verschillen worden veroorzaakt door tal van verschillende factoren: de standplaats van de plant (straatkant, tuinkant, …), de hoogte waarop de plant gezet werd, de verkeersintensiteit in de onmiddellijke omgeving van het meetpunt, enzovoort. Omdat de luchtkwaliteit zeer plaatselijk kan verschillen, is het ook mogelijk om deze problemen op lokale schaal aan te pakken (zie verder).

In het algemeen werden er relatief lage tot matige vervuilingswaarden gemeten over het hele onderzochte gebied. De hoogste waarden werden gemeten in de Mortagnestraat en in de Molenhofstraat. De verhoogde fijnstofwaarde bij de eerste straat zouden kunnen te wijten zijn aan de dakwerken die op het moment van staalname werden uitgevoerd. De laagste waarden werden gemeten in de Daelestraat en in de Donkerstraat.

Ter hoogte van het kruispunt van de Molenhofstraat en de Neerstraat werden erg uiteenlopende waarden gemeten. Op deze locatie is de verkeersintensiteit volgens de deelnemers druk tot zeer druk. Er is niet onmiddellijk een verklaring voor de uiteenlopende waarden op deze plaats.  Bovendien liggen alle waarden sowieso vrij dicht bij elkaar, vergeleken met voorgaande studies.

Bekijk de resultaten op kaart hier.