Wat doet AIRbezen?

Planten staan via hun bladeren rechtstreeks in contact met de buitenlucht en tijdens het groeiseizoen verzamelen ze op die bladeren fijnstof dat aanwezig is in de lucht. Door de hoeveelheid fijn stof op het bladoppervlak te meten via biomagnetische monitoring kunnen we iets zeggen over de concentratie fijn stof in de lucht. Planten worden zo een "meetstation" voor luchtverontreiniging. Eerdere studies toonden aan dat dit signaal sterk samenhangt met de verkeersintensiteit en de omgevingsconcentratie aan fijn stof. De verkeersuitstoot bestaat namelijk uit een vaste ferromagnetische fractie (geoxideerde ijzervormen) die afkomstig is van de uitlaatgassen en de slijtage van remmen en motor.

Met AIRbezen pasten we het concept van biomonitoring voor het eerst op grote schaal toe in Antwerpen, waar de luchtkwaliteit maar door een beperkt aantal meetstations wordt opgemeten. Om het nijpende tekort aan meetdata rond de variatie in luchtkwaliteit op te vangen brachten wij de ruimtelijke verspreiding veel gedetailleerder in kaart. Hierdoor konden we de plekken met goede en slechte verkeersgerelateerde luchtkwaliteit onderscheiden. Bovendien sensibiliseerden we een grote groep mensen rond luchtkwaliteit door ze actief te betrekken bij de staalname. De “meetstations” (plantjes) werden namelijk via zoveel mogelijk mensen verdeeld die dan in hun buurt de luchtkwaliteit mee hielpen inschatten. Nadien verspreidde AIRbezen zich verder over andere gemeenten en provincies en groeide zelfs uit tot een internationaal project!

AIRbezen

AIRbezen

AIRbezen