Wat is fijnstof?

"Fijnstof" of "particulate matter (PM)" zijn in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (PM10, PM2,5 en PM0,1). Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper deze deeltjes in de longen kunnen doordringen en hoe gevaarlijker ze zijn.

Een belangrijk deel van het fijnstof in de lucht is afkomstig van verkeer (dieselmotoren). Meer en meer mensen leven in steden en worden aan luchtverontreiniging blootgesteld. Op dit moment wordt meer dan 85% van de stadsbevolking in de EU blootgesteld aan fijnstofconcentraties die de “2005 Air Quility Guidelines” (normen voor luchtkwaliteit) overschrijden. Langdurige blootstelling aan luchtvervuiling brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, waardoor de algemene levensduur van de stadsbevolking verlaagt.

Fijnstof wordt continu opgemeten door luchtmonitoringstations, en hiervan zijn er enkele aanwezig op stadsniveau. Door de zeer grote diversiteit in de opbouw van een stad geven die metingen slechts een aanduiding voor een beperkte oppervlakte in de stad. Recente metingen, onder andere in AIRbezen, hebben aangetoond dat de luchtkwaliteit heel sterk varieert afhankelijk van de lokale omstandigheden (bijvoorbeeld verkeersintensiteit en opbouw van de straat). Het is daarom bijzonder belangrijk om de lokale luchtkwaliteit goed te kunnen inschatten. Planten, in dit geval aardbeienplantjes, kunnen gebruikt worden voor het in kaart brengen van de lokale luchtkwaliteit.