Wat kan je zelf doen tegen fijnstof?

We sommen hier een aantal maatregelen op die jij als stadsbewoner zelf kan nemen.

  • Verplaats je te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Dieselmotoren zijn een belangrijke bron van fijnstofuitstoot en vervuilen dus de onmiddellijke omgeving. Indien de wagen echt nodig is, kies dan voor benzine of een elektrische/hybride wagen.
     
  • Plan voldoende groen in. Bladeren vangen fijnstof af uit de lucht, waardoor planten kunnen dienen als een luchtfilter. Bovendien halen ze ook andere schadelijke stoffen uit de lucht, hebben ze een educatieve waarde en zorgen ze voor een verhoging van de biodiversiteit. Groen heeft ook een koelend effect door de schaduw en verdamping via de bladeren. Inrichting van groen dient op een doordachte manier te gebeuren. Onder groen verstaan we niet alleen bomen, maar ook bloemenweides, hagen, groene daken, groene gevels, moestuintjes enzovoort.
     
  • Vermijd het stoken van hout en kies voor schonere energiebronnen.
     
  • Ventileer de gebouwen "weg van de straat" en/of op hogere verdiepingen.