Troeven en doelen

Community Service Learning is een krachtige en innovatieve manier van leren waarbij:

  • studenten hun academische compententies leren inzetten en toepassen op maatschappelijke uitdagingen
  • parterschappen opgebouwd worden met het werkveld (lokale verankering)
  • studenten voeling krijgen met bepaalde doelgroepen
  • studenten voorbereid worden op de maatschappelijke realiteit van jouw vakgebied

Lerend Netwerk Community Service Learning

Heb je interesse, een concrete vraag of wil je zelf aan de slag gaan?

Maak deel uit van het lerend netwerk rond Community Service Learning van de Universiteit Antwerpen.

In het lerend netwerk staan kennisdeling en -opbouw centraal. Voornaamste doelen:

  • delen van good practices
  • professionaliseren
  • effectief ontwerpen van Community Service Learning-projecten
  • ondersteuning tijdens onderwijsactiviteiten