Waarom Community Service Learning?

Universiteit Antwerpen wil haar studenten opleiden tot geëngageerde wereldburgers met competenties die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de complexe samenleving. Je krijgt de kans  om de universitaire campus te verlaten en concreet aan de slag te gaan met uitdagingen en noden van lokale partners.

Drie kernelementen

Om te kunnen spreken van Community Service Learning moeten volgende 3 elementen altijd aanwezig zijn:

  • Maatschappelijk engagement: je neemt engagement op in de vorm van praktijkervaring. Die praktijkervaring vertrekt vanuit een concrete  maatschappelijke nood, vraag of uitdaging van een organisatie of gemeenschap.
  • Academische competenties: academische competenties en leerinhouden die je verworven hebt uit één of meerdere vakken pas je toe in een maatschappelijke context.
  • Reflectie: je staat stil bij je ervaringen en leerproces. Je leert kritisch reflecteren over je eigen handelen en denken. Door te reflecteren leer je academische inhouden koppelen aan je maatschappelijk engagement.

 

Leren over, voor en samen met de maatschappij

Complexe uitdagingen vragen een veelzijdige aanpak en benadering. Door samenwerking met lokale partners, kwetsbare doelgroepen en studenten uit andere opleidingen leer je een concrete nood vanuit verschillende perspectieven benaderen. Je leert anders en kritisch kijken en werken. Je zoekt samen naar een duurzame en innovatieve oplossing op maat van een specifieke doelgroep.

Meer dan stage en vrijwilligerswerk

Community Service Learning gaat net iets verder dan stage, waar de focus ligt op professionele vaardigheden. Het gaat ook verder dan vrijwilligerswerk, waar maatschappelijk engagement niet gelinkt wordt aan kennis en inzichten die je hebt opgebouwd tijdens je bachelor en/of master.

Community Service Learning zit geïntegreerd in je opleiding. Er zijn dus studiepunten verbonden aan het engagement dat je in de organisatie opneemt.