Troeven en doelen

Community Service Learning biedt jouw organisatie:

  • gemotiveerde en enthousiaste studenten die een verschil willen maken
  • een frisse kijk waardoor je zelf anders gaat kijken naar jouw nood
  • studenten met academische bagage
  • een duurzame samenwerking met de universiteit 
  • netwerkmogelijkheden

Bij Community Service Learning is het niet de bedoeling dat studenten enkel ‘meedraaien’ in de dagelijkse werking van jouw organisatie, maar om jullie te ondersteunen in het beantwoorden van de specifieke vraag waarmee jullie zitten, op basis van hun academische achtergrond.

De student en jouw organisatie formuleren bij aanvang samen in co-creatie de verwachtingen en doelstellingen van het maatschappelijk engagement in een evenwaardig partnerschap. Ook het eindproduct (paper, creatief werkstuk, etc. ) wordt in samenspraak bepaald.

Profiel en verwachtingen

Jouw organisatie:

  • is een sociale organisatie die bij voorkeur werkt met kwetsbare doelgroepen
  • biedt een vaste begeleider die het proces van de student en het uitwerken van de onderzoeksvraag begeleidt
  • voorziet 40u praktijkervaring waarbij de student - bij voorkeur-  in contact komt met de doelgroep
  • begeleidt de student tijdens het uitvoeren van de praktijkervaring
  • is vlot bereikbaar voor feedback en vragen van de student