CyberWood

CyberWood is een vierjarig (2015-2019) onderzoeksproject gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de Universiteit Antwerpen. Het project beoogt de samenhang tussen de consumptie van celebritynieuws en verschillende online gedragingen in kaart te brengen. De focus ligt hierbij in eerste instantie op vormen van cyberpestgedrag, maar daarnaast is er ook aandacht voor prosociale gedragingen online. In de tweede fase van het project verschuift de focus naar de potentieel positieve bijdrage van celebritynieuws in het voorkomen en verhelpen van cyberpesten.

Dit onderzoek heeft als doel bij te dragen tot het determineren van de verschillende factoren die aanleiding kunnen geven tot cyberpestgedrag. Daarnaast zal de tweede fase van het onderzoek de kennis kunnen verruimen over potentieel effectieve interventie- en preventiestrategieën voor cyberpesten waarbij gebruik gemaakt wordt van celebrities.

Contact

CyberWood
Contact: Gaƫlle Ouvrein
Stadscampus - De Meerminne
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 42 09
gaelle.ouvrein@uantwerpen.be