Waarom deelnemen?

Cyberpesten kan ingrijpende gevolgen hebben in het huidige, maar ook toekomstige leven van jongeren. Het slachtoffer worden van cyberpestgedrag kan namelijk gepaard gaan met een innerlijke strijd met verschillende negatieve gevoelens waaronder angst, depressies en gebrek aan zelfvertrouwen. Daarnaast zijn er in bepaalde gevallen ook uitwerkingen op bijvoorbeeld de schoolprestaties. Daarenboven is er sprake van een vicieus mechanisme, aangezien slachtoffer- en daderschap van pesten een duidelijke samenhang vertonen. Jongeren die zelf het slachtoffer geweest zijn van pesten blijken geregeld zelf dergelijke gedragingen te stellen tegenover anderen. 

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om te voorkomen dat jongeren in deze negatieve spiraal terechtkomen. Het analyseren van verbanden laat immers toe precies te kunnen achterhalen welke factoren en oorzaken er aan de basis liggen van cyberpestgedrag. Op basis van de resultaten uit dergelijk onderzoek kan de effectiviteit van toekomstige interventiestrategieën opgekrikt worden en kunnen jongeren beter geholpen en beschermd worden tegen dit gedrag. Met het CyberWood-project willen wij hier graag toe bijdragen.

Straatbord

CyberWood deelnemen