Nokturne Zonder Naam

een wit toneel

de rest jij ik 
magie van prisma's 
eros 
zelfvermenigvuldiging 
het oponthoud in een vervoerend meksiko 
de bindkleur van een vogelvlucht 
over de bodemnaalden 

de stekels van de wet 
konventie 
logika 


nokturne zonder naam 
onmededeelzaam 
en konstant betracht 
konstant verwacht

een postdramatische performance als onderzoek
naar liminaliteit bij publieksparticipatie

12 en 14 maart, 20u
13 maart, 20u en 21u15

tickets €5 / €3 (student)
reservatie via debromvlieg@gmail.com
of via PB naar Sam De Mol