Contact

Team Diversiteit en Inclusie
Departement Universiteit en Samenleving
Campus Middelheim , M.A.222 / M.A.221 / M.A.209
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen, België

Vicerector Dienstverlening

Prof. Filip Lardon

Departementshoofd Universiteit en Samenleving

Kathleen Vercauteren

Domeincoördinator Diversiteit en Inclusie


Sam Smit

 • D&I beleid UAntwerpen
 • Registratie en monitoring diversiteitskenmerken
 • Inclusief onderzoek

Beleidsmedewerkers Team Diversiteit en Inclusie 

Edith Piqueray

 • Expertisedomein Etnisch-Culturele Diversiteit en Globaal Engagement
 • Expertisedomein Gender, Trans en Seksuele Oriëntatie
 • Inclusief onderwijs
 • D&I Opleidingen en Trainingen

Lien Van Cant                                                                                                                 ​

 • Expertisedomein Levensbeschouwing
 • Expertisedomein Sociaal-Economisch
 • Diverse instroom en uitstroom studenten
 • Project Tutoraat

Saana Haddouchi

 • Expertisedomein Etnisch-Culturele Diversiteit en Globaal Engagement
 • Expertisedomein Sociaal-Economisch
 • Inclusief studentenwelzijn
 • Kader Diversiteitsvragen
 • Project YUFE

Quentin Callens

 • Expertisedomein Functiebeperking
 • Expertisedomein Gender, Trans en Seksuele Oriëntatie
 • Inclusief personeelsbeleid
 • D&I opleidingen en trainingen
 • Kader Diversiteitsvragen

Fadima Aroua

 • Expertisedomein Functiebeperking
 • Expertisedomein Levensbeschouwing
 • Diversie instroom en uitstroom studenten
 • Inclusief onderwijs
 • Inclusieve communicatie


Samantha Brunt

​​
 • Expertisedomein Gender, Trans en Seksuele Oriëntatie
 • Inclusieve communicatie
 • Inclusief studentenwelzijn
 • Inclusief onderzoek
 • Project Inclusief Mentoraat

Sebastian Van Hoeck

 • Expertisedomein Etnisch-Culturele Diversiteit en Globaal Engagement
 • Inclusief onderzoek
 • Inclusieve en dekoloniale internationalisering
 • Project Global Minds


 • Administratieve ondersteuning
 • Logistieke ondersteuning
 • Communicatie Team D&I

  

Facultaire contacten Diversiteit en Inclusie