Diversiteit en inclusie

Diversiteit is een feit, in onze stad Antwerpen en aan onze universiteit. Onze community is een rijke mix van diverse achtergronden en kenmerken. Door te werken aan een inclusieve universiteit streven we naar gelijkwaardige kansen voor onze toekomstige en huidige studenten en personeel. We streven naar een organisatie waar iedereen zich thuis voelt en waarbinnen iedereen maximale ontplooiingskansen krijgt.

UAntwerpen draagt bij aan een duurzame wereld en aan een democratische en inclusieve samenleving gefundeerd op de mensenrechten. Als actief pluralistische universiteit geloven we in verreikende dialoog door het samenbrengen van verschillende opvattingen, levensbeschouwingen, diverse achtergronden en kenmerken. Door in te zetten op diversiteit en inclusie verhogen we de kwaliteit en democratisering van ons onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

UAntwerpen nodigt iedereen uit om deel te nemen aan onze inspanningen en samen te bouwen aan een diverse en inclusieve universiteit. Op deze website leer je meer over hoe we als universiteit onze kernwaarde diversiteit en inclusie in de praktijk omzetten. 

Bepaal jij mee de toekomst?