In het ‘Waardenkader van UAntwerpen’ wordt Diversiteit en Inclusie als één van de centrale kenmerkende krachtlijnen opgenomen. Hiermee maakt UAntwerpen duidelijk dat Diversiteit en inclusie een kernwaarde is binnen onze universiteit.

Het diversiteits- en inclusiebeleid van UAntwerpen staat onder leiding van de Vicerector dienstverlening die voorzitter is van de Raad Dienstverlening. De Stuurgroep Diversiteit en Inclusie, geeft mee richting aan het diversiteitsbeleid en rapporteert aan de Raad Dienstverlening. De dagelijkse coördinatie en uitvoering is de verantwoordelijkheid van Team Diversiteit en Inclusie dat onderdeel is van Departement Universiteit en Samenleving.

Het diversiteits- en inclusiebeleid van onze universiteit wordt vastgelegd in het Diversiteitsactieplan voor Studenten en het Diversiteitsactieplan voor Personeel. Deze worden thematisch nog verder uitgediept in ‘het Gender Equality plan’ en ‘het framework Globaal Engagement’.

Binnen de inclusieve en intersectionele benadering van D&I in de diversiteitsactieplannen worden de specifieke uitdagingen van verschillende diversiteitsthema’s meegenomen. Deze worden momenteel opgedeeld in zes D&I expertisedomeinen die in het bijzonder relevant zijn binnen een context van het hoger onderwijs.

Team Diversiteit & Inclusie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de implementatie en evaluatie van de diversiteitsplannen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de faculteiten en centrale diensten.

Interfacultair Overleg Diversiteit en Inclusie

De faculteiten hebben elk een diversiteitsbeleid op maat van hun eigenheid binnen de faculteit. Elke faculteit heeft diversiteitsankers verantwoordelijk voor de implementatie. Zij vormen de schakel tussen de faculteit en Team Diversiteit & Inclusie. Het Interfacultair Overleg Diversiteit en Inclusie is het overlegorgaan waar de diversiteitsankers vanuit de faculteiten samenkomen.