De D&I-werking van UAntwerpen richt zich ook op het eigen personeel. We voorzien opleiding en training voor onze personeelsleden om beter om te gaan met de toenemende diversiteit van zowel studenten als medewerkers. Tegelijkertijd maken we werk van een werkplek, een werkcultuur, waar iedereen zichzelf kan zijn. Dit doen we aan de hand van preventieve maatregelen, informele interne netwerken, gerichte ondersteuning voor specifieke doelgroepen alsook procedures om grensoverschrijdend gedrag te melden en aan te pakken.

Een algemeen overzicht van voordelen die UA aan al haar personeelsleden biedt vindt je op de jobsite van UAntwerpen. Zo staat UAntwerpen bijvoorbeeld voor gezinsvriendelijke vergaderuren 🔒 en is er een regeling voorzien om ZAP deels te vervangen tijdens hun moederschapsrust 🔒.

Ook over sommige andere acties of thema's is extra informatie enkel toegankelijk voor personeel van UAntwerpen: