Global Change Ecology

Jan Staes was genomineerd voor een AHA-Award met de watersysteemkaarten

Global Change Ecology - Excellentiecentrum

Op deze website kom je alles te weten over het onderzoek van het Global Change Ecology Excellentieconsortium. Welkom! Ons consortium heeft als doel om baanbrekend onderzoek uit te voeren, door synergieën te creëren tussen de onderzoeksgroepen PLECO, EVECO  en EcoSphere. Via de links rechts kan je alle informatie vinden over de verschillende onderzoeksgroepen.

Door samenwerking tussen de onderzoeksgroepen te stimuleren willen we bij GCE:

- Fundamenteel ecologisch onderzoek vertalen naar natuurlijke oplossingen, die ons toestaan ons aan te passen aan een nieuwe ecologische realiteit, en waar mogelijk toelaten om de impact van globale veranderingen op ecosysteem en onze maatschappij te milderen.

- Onderzoek doen naar de cumulatieve impact van verschillende globale veranderingen. Hiertoe investeert GCE in geavanceerde experimentele infrastructuur en lange-termijn observatie van ecosystemen.

-Naar buiten stappen met ons onderzoek. We investeren sterk in burgerwetenschap en wetenschapscommunicatie.

Leden