Vier nieuwe FWO-aspiranten starten aan een doctoraat bij GCE

Het is herfst, dus zijn ze daar weer: de FWO PhD mandaten. Bij het Global Change Ecology Centre zijn we erg blij dat we ook dit jaar 4 nieuwe PhD aspiranten succesvol waren, en dus aan een nieuw doctoraatstraject kunnen beginnen. De behaalde projecten zijn perfect verdeeld tussen de fundamentele en strategische onderzoeksmandaten.

Aspiranten fundamenteel onderzoek

Wim De Kesel (onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie) zal zijn aandacht de komende 4 jaar richten op arbovirussen (‘arthropod borne viruses’, virale infectieziekten die overgebracht worden door geleedpotigen, o.a insecten) in Afrika. Arbovirussen veroorzaken verschillende ziektes bij mensen. Wim zal bestuderen in welke Afrikaanse zoogdiersoorten deze virussen circuleren, met specifieke aandacht voor het verschil tussen kleine en grotere zoogdieren, en de manier waarop de zoogdieren zich voortbewegen (vliegend vs. lopend). Dit heeft namelijk een grote potentiële impact op de uiteindelijke overdracht op de mens.


Wim in Tanzania


Laura Steinwidder (onderzoeksgroep Planten en Ecosystemen) zal zich richten op versnelde verwering. De verwering van silicaatgesteentes is een natuurlijk proces dat CO2 uit de atmosfeer haalt. Het principe van versnelde verwering is om dit proces te versnellen, vb. in landbouwbodems. Zo kunnen landbouwsystemen koolstofneutraal worden gemaakt door de opvang van niet-organische koolstof. Tot op heden werd de impact van deze techniek op de organische koolstof in de bodem nog niet bestudeerd. Laura zal dit de komende 4 jaar aanpakken, en zo een belangrijke stap zetten naar het ontrafelen van de volledige koolstofbalans van versnelde verwering.


Laura aan het werk in een experiment rond versnelde verwering


Strategisch basisonderzoek

Arthur Vienne (onderzoeksgroep Planten en Ecosystemen) zal zich ook richten op versnelde verwering, maar vanuit een meer toegepast perspectief. Zo onderzoekt hij met welke methodes we de koolstofopslag efficiënt en op grotere schaal kunnen kwantificeren. Dit is één van de grote uitdagingen die de bredere uitrol van de techniek nog in de weg staat. Bij zijn onderzoek bestudeert hij ook specifiek de mogelijkheid om versnelde verwering te combineren met herbebossing, wat kan zorgen voor een verhoogde permanente koolstofopslag in herbebossingsprogramma’s. Arthur zal in detail kijken of de toegevoegde essentiële nutriënten de productiviteit van de bomen kunnen verhogen.


Arthur is al betrokken bij pioniersonderzoek naar toepassing van versnelde verwering in groene stadsgebieden.


Stijn Van de Vondel (onderzoeksgroep Planten en Ecosystemen, in samenwerking met Geobiologie) gaat voor een beter inzicht in het belang van micro-klimaat. Stijn zal voortbouwen op de enorme berg data die is verzameld tijdens het burerwetenschapsproject  CurieuzeNeuzen in de Tuin. Binnen dit project werd een groot geconnecteerd meetnetwerk opgezet in Vlaanderen, om micro-klimaat in tuinen en natuurreservaten te onderzoeken. Gebruikmakend van de grote kracht van dit netwerk, zal Stijn de impact van groen-blauwe ruimte op extreme weersimpact optimaal kunnen kwantificeren. Met zijn studie zal Stijn ook in kaart brengen hoe dergelijke grootschalige meetnetwerken het efficiëntst kunnen worden ingezet. Stijn zal zo kunnen aangeven hoe we de datastromen uit de slimme netwerken beter kunnen controleren, analyseren en toepassen bij bvb. waterinfiltratie-beheer.


Stijn bespreekt de installatie van sensoren in een natuurgebied